top of page
מאמר

5 שלבים מרכזיים להצלחת פרוייקט פינוי בינוי:

מאת: זילברמן שות' – משרד עו"ד

5 שלבים מרכזיים להצלחת פרויקט פינוי-בינוי:

 

שלב 1:  הסכמה ראשונית: יש לקבל הסכמות ליציאה לדרך מרוב הדיירים. כדאי למנות נציגות שתייצג את הדיירים ותהיה שותפה פעילה יותר בניהול ההליך.​

 

שלב 2: בחירת עו"ד לדיירים: בטרם תתחייבו לגורם כלשהו וייעשו טעויות שיהיה קשה לתקנן בעתיד, מומלץ לפנות למשרדנו, אשר מתמחה בתחום ההתחדשות העירונית, לקבלת יעוץ אובייקטיבי ומקצועי מטעמכם. אין להקל ראש באופי העסקה שכן מדובר בפרויקט מורכב הכולל היבטים משפטיים ומסחריים רבים.​

 

שלב 3: בחירת היזם/קבלן: רצוי, ככל הניתן, לבצע שלב זה באמצעות עריכת מעין "מכרז" פתוח בין יזמים שונים, שבסופו ייבחר על ידי הדיירים היזם שהציע את ההצעה הטובה ביותר לדיירים. שיטה  זו, מניסיון משרדנו, מאפשרת תחרות מקסימאלית בין היזמים תוך יצירת שקיפות מרבית בין בעלי הזכויות.​

 

שלב 4: חתימה על ההסכם: לאחר בחירת היזם, ינהל משרדנו מו"מ משפטי עם היזם/קבלן הנבחר במטרה להגיע להסכם סופי ומגובש אשר ייתן לדיירים תמורה מרבית מחד וישמור על האינטרסים שלכם מאידך, לרבות בטחונות וערבויות, פיקוח, אחריות וכיוצ"ב. לאחר מכן יידרש כל בעל דירה לחתום אישית על ההסכם.​

 

שלב 5: יישום ההסכם: בשלב זה, הפרויקט יוצא לדרך, על היזם/קבלן לדאוג לקבלת כל האישורים הנדרשים מהרגולטורים הרלבנטיים, כמו משרד הבינוי והשיכון, רשויות המס, ועדות התכנון ולאחר קבלת היתרי הבניה יחל פינוי המתחם, הריסתו, בנייתו מחדש, אכלוס הדירות החדשות ורישומן בטאבו.

 © כל הזכויות שמורות למשרד עו"ד זילברמן ושות' ואין לעשות בו שימוש כלשהו ללא קבלת רשותו הפורמאלית מראש. האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי וכל המסתמך על האמור עושה זאת על אחריותו בלבד.

bottom of page