top of page
מאמר

כמה זמן נמשך פרויקט של תמ"א 38?

מאת: זילברמן שות' – משרד עו"ד
 

אחת השאלות החשובות ביותר לבעלי הזכויות בבניין הוא "כמה זמן נמשך פרויקט תמ"א 38?". אף אחד לא רוצה לגור במעין אתר בניה למשך זמן רב ועל כן חשוב לתחום את הזמן במדויק, ככל הניתן ועם קנסות ליזם/קבלן בגין איחור במועדים. לוח הזמנים לביצוע הפרויקט צריך להיות ברור, יעיל וסביר. לוח הזמנים הינו פרט מהותי בהתקשרות בעלי הזכויות בפרויקט מסוג תמ"א 38.
לוח הזמנים של ביצוע הפרויקט עצמו יכול להשתנות ותלוי בכמה אלמנטים כגון: האם מדובר בעיבוי בלבד (לאו דווקא מקצר את הזמנים) או הריסה ובניה, האם העבודות מפריעות לסביבה – לשכנים, לתנועה בכביש הסמוך או לבעלי הדירות עצמם שממשיכים לגור בבניין במשך ביצוע העבודות.

עוד לפני שמתחיל שלב ביצועו של הפרויקט עצמו יש לקחת בחשבון זמן לא ידוע ולא מוגבל של גיבוש הפרויקט, לרבות הסכמת בעלי הדירות שיכולה להימשך זמן רב ולכלול ויכוחים בהיבטים שונים (אפילו סכסוכי עבר שלא דנו בהם שנים), או זמן קבלת היתר הבניה ככל שהרשות אינה משתפת פעולה או פועלת בעצלתיים. בהנחה שעברתם את כל המכשולים מול השכנים (זמן לא ידוע שיכול לנוע מחודשים ספורים לכמה שנים), קיבלתם היתר בניה (זמן שיכול לנוע בין 8 חודשים לשנתיים) וחתמתם על הסכם עם יזם (יכול לנוע בין חודשים ספורים לשנה ככל שהמשא ומתן מסתבך ומתארך), אזי משך הפרויקט עצמו אמור לעמוד על כ- 18 חודשים (בבניין סטנדרטי של 16 דירות ובפרויקט של עיבוי-בינוי) עד להשלמת הבנייה וקבלת טפסי איכלוס לדירות החדשות של היזם. בפרויקט של הריסה ובניה מחדש התקופה תוארך לכ- 24 חודשים ממועד הפינוי וההריסה של הבניין הישן.

​​

מנגד, יש לקחת בחשבון כי לצד הרווחים הכלכליים והחשיבות של חיזוק הבניין מרעידות אדמה, הפרויקט כרוך באי נעימות שכן הדיירים המתגוררים בבניין שבו מבוצע תמ"א 38, יגורו בתקופת ביצוע העבודות באתר בניה לכל דבר ועניין. בלוחות הזמנים הקבועים בהסכם בין היזם/קבלן לבעלי הדירות יש לשים דגש על מועדי הגשת בקשה להיתר הבניה, מועד תחילת ביצוע העבודות ומועד סיום ביצוע פרויקט התמ"א. על בעלי הזכויות בבניין לשים דגש על סיטואציה בה חורג היזם מלוח הזמנים הקבוע בהסכם.  

 © כל הזכויות שמורות למשרד עו"ד זילברמן ושות' ואין לעשות בו שימוש כלשהו ללא קבלת רשותו הפורמאלית מראש. האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי וכל המסתמך על האמור עושה זאת על אחריותו בלבד.

bottom of page