שועלי שמשון 5-7, ר"ג - לקראת סיום

תמ"א 1/38, ייצוג יזם