אבן גבירול 2, הרצליה -הפרויקט בביצוע

תמ"א 1/38, ייצוג יזם