בר אילן 28, רעננה - הפרויקט הסתיים

תמ"א 1/38, ייצוג יזם