ההגנה 43, הרצליה - הפרויקט בביצוע

תמ"א 1/38, ייצוג יזם