יגאל אלון 35, הרצליה -הפרויקט בביצוע

תמ"א 2/38, ייצוג דיירים